Visie

Mijn visie voor de toekomst is dat er een plek is voor mensen die nu tussen wal en schip vallen. Mensen die wachten op professionele hulpverlening, mensen die niet in aanmerking komen voor zorg en mensen die willen reïntegreren. Het Herstel en Reïntegratie Centrum Amersfoort zal een plek zijn waar iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken terecht kan voor rust, herstel en reïntegratie.

Het is een plek waar je tot rust kan komen, door een wandeling in de tuin, zittend op een bankje of een tijdelijk verblijf. Een plek waar je weer in verbinding komt met jezelf door te ervaren wat rust, ontspanning en inspanning je brengt. Een plek waar je je intuïtie mag volgen, mag vallen en opstaan. Een plek om dagstructuur en werkritme op te bouwen. Kortom opnieuw verbinden met de natuur, jezelf en anderen.

De gebouwen op het terrein zijn volledig duurzaam gebouwd en type 0-op-de-meter. Voor tijdelijk verblijf zijn er Tiny Houses die naast rust en herstel ook inspiratie geven tot duurzaam wonen en leven.

Alle opbrengsten van de activiteiten die ik aanbied gaan naar dit project. Om dit project te verwezenlijken ben ik op zoek naar (crowd)funding. Hierover later meer.

%d bloggers liken dit: